Bergsprängning

Du som kund skall känna trygghet i att jobbet blir utfört på ett proffesionellt och fackmannamässigt sätt där säkerheten och kvaliteten alltid sätts i första hand.

Nedan följer ett antal exempel på olika uppdrag som företaget utför.

Pallsprängning/Rörgrav

  • Sprängning för villagrunder/garage
  • Rörgrav för vatten/avlopp
  • Försiktig sprängning i vibrationskänslig miljö tex. inomhus, mot befintliga husgrunder.
  • Sprängning inom detaljplan.

För skogsägare/skogsbolag/skogsentreprenörer

  • I det dagliga drivningsarbetet med skotare och skördare ställs stora krav på att skona marken från körskador. Ofta finns det möjligheter att redan på planeringsstadiet lägga in alternativa basvägar där man spränger klackar eller uppfarter med minimalt antal rader och hål och till en rimlig kostnad. Borrningen utförs med bensindriven Pionjär BR120. Ring för prisuppgifter!

  • Diken i skogen är en resurs och tillgång. Tillväxten och boniteten ökar markant vid rensning av igenslammade diken. Problemet kan vara att man har ett produktionsbestånd på båda sidor om diket som först måste avverkas för att få fram grävmaskin, att marken knappt bär en grävmaskin på mattor. Lösningen är att rensa diket med pentylstubin och dynamit tejpad med 10-20 cm avstånd, den sk anacondametoden. Diket rensas till ursprungligt djup helt i linje med gällande lagstiftning. Beståndet påverkas ej av detonationen. Kostnaden ligger på 10-20 kr/m för sprängämnet, därtill kommer timtid för sprängaren.

Bergtäkter

  • Behöver ditt företag en person med erfarenhet av laddning i bergtäkt? Bottenladdning, toppladdning och grusning utföres.

Sprängentreprenörer
Har du många eller stora skjutningar där du behöver hjälp med laddning och koppling?
Komplicerade sprängjobb där det kan vara bra och vara flera?
Hör då gärna av er så bistår jag med ett brinnande intresse och hög effektivitet.


Utbildningsbevis/yrkesbevis grävmaskin och hjullastare
  • Har du behov av en grävmaskinist till din grävmaskin då du skall täcka av berg, knacka skut eller annat?

Behöver du en hjullastarförare för utlastning eller för att serva en kross?

Utbildning och erfarenhet finnes.