Välkommen till Cullbergs Skogstjänst & Bergsprängning

Cullbergs Skogstjänst är ett företag direkt inriktat mot bergsprängning och skogliga tjänster.


Uppdrag inom bergsprängning www.cullbergsbergsprangning.se

 • Pall och rörgravssprängningar
 • Laddservice i bergtäkter
 • Försiktig sprängning i vibrationskänslig miljö
 • Rensning av skogsdiken med anacondametoden
 • Avtäckning av berg före sprängning


Uppdrag inom skogsbruket

 • Manuell röjning, gallring samt slutavverkning
 • Fällning av svåra träd i tex trädgårdar
 • Byggnation av skogsbilvägar
 • Återställning av körskador efter avverkning med 13-tons grävmaskin
 • Försäljning av vägtrummor och markduk
 • Skotning med traktor och huggarvagn på lämpliga objekt.

019
Vägunderhåll
 • Kantskärning
 • Dikesrensning

Kontakt: 070-881 11 74
mail:
fredrik.cullberg2@tele2.se